Excimer Laser Nasıl Uygulanır?

Günümüzde excimer laser tedavisinde iki teknik uygulanmaktadır. Yüzeyel yapılan tedaviler EPİLASEK-LASEK - PRK (kırma kusurlarının yüzeyel tedavisi) ve PTK (korneal leke düzensizliklerin tedavisi) olarak ikiye ayrılır. Daha derine yapılan LASİK (stromal kornea cerrahisi) yöntemi ise daha yüksek numaralı kırma kusurlarının tedavisinde kullanılır.

EPİLASEK-LASEK - PRK ve LASIK tedavileri kırma kusurlarının (miyopi, hipermetropi, kompoze veya basit astigmatizma) tedavilerinde kullanılan yöntemdir. Her iki yönteminden birbirlerine göre avantajlı ve dezavantajlı yönleri mevcuttur.

Excimer Laser : Lasık

LASIK tedavisi bir mikrokeratom cihazı ve excimer laserin beraber kullanıldığı tekniktir. LASIK tedavisinin günümüzde giderek yaygınlaşmasındaki en önemli etken, korneada belli bir kalınlıktaki dokunun kaldırılıp, menteşe dediğimiz kısmının bırakılarak bir flep (kapak) oluşturulmasını sağlayan laser ve otomatik mikrokeratomlardır.

LASIK tedavisinde her ne kadar flebin hazırlanması önemli ise de, kırma kusurunu düzelten tedavi, açılmış olan yatağa yapılan excimer laser uygulaması ile mümkündür.

Refraktif cerrahide excimer laserlerin keşfi ile başlayan gelişme LASIK tedavisi ile daha geniş ufuklar kazanmıştır. Keratomlar ve laserlerdeki gelişme düzgün flap kaldırılarak tedavinin tam olarak yapılmasını sağlayan yeni jenerasyon laserlerle birleşince hastaları tatmin edici sonuçlar artmıştır.

Özellikle kapak hazırlamada femtosaniye laserlerin kullanılması komplikasyon oranını azaltmış, daha ince kapak hazırlanmasına olanak sağlamıştır. Femtosaniye laserler ve yeni jenerasyon excimer laser cihazlarının beraber kullanımı, refraksiyon kusurlarının düzeltilmesindeki en önemli gelişmedir.

Yine günümüzde gelişen cihazlar yardımı ile (topografi ve wavefront analizi) kişiye özel tedavilerde uygulanabilmektedir.

Operasyon sonrası ağrı olmaması, regresyonun az oluşu, haze gelişmemesi, astigmatik tedavi uygulanabilmesi ve post operatif ilaç kullanma (damla) süresinin kısalması, günümüzde LASIK uygulamalarının yaygınlaşmasının nedenidir.

Excimer Laser : Prk – Lasek- Epilasek

PRK korneanın en dış tabakası olan epitelin kazınarak yüzeye tedavi yapılmasıdır. Günümüzde PRK tedavisi giderek eski önemini kaybetmektedir. Bunun başlıca nedeni yüksek dioptirili tedavilerde haze denilen bulanıklıkların ortaya çıkabilmesidir. Ayrıca epitelin kaldırılmış olması sonucu, hastaların ilk 48 saatte değişen seviyelerde ağrı hissi duymaları da az tercih edilmesinde bir etkendir.

PRK’nın avantajı ise 7-9 mm.ye kadar tedavi edilecek optik zonun genişletilebilmesidir. Bugün için PRK 4 dioptiriye kadar olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizma tedavilerinde, ağrı dışında diğer komplikasyonların az olması nedeniyle tercih edilebilir.

PRK, düşük dioptirili kırma kusurları tedavisinde güvenilir ve efektif bir yöntemdir. Post operatif ağrı ve yara iyileşmesinin iyi takip edilmesi, gözyaşı film tabakasının analizi ve post operatif damlaların uygun biçimde kullanılmasıyla güvenli olarak uygulanabilir.

LASEK ise, epitelin alkol debridmanı ile flep olarak kaldırılması esasına dayanır. Laser uygulamasıı sonrası bı flep kapatılır. PRK ile benzer bir uygulama olmasına rağmen flep nedeni ile eğrinin düzgün olduğu söylenmektedir.

Excimer Laser : Ptk

PTK’da ise PRK’daki cerrahi teknik uygulanarak, ön korneada travma ve lekeler sonrasında oluşan bulanıklıklar, korneal enflamasyonlar, tekrarlayan epitel ülserleri, korneal distrofiler ve dejenerasyonlar, bant keratopati tedavi edilebilmektedir.

Excimer Laser : Wavefront

Wavefront; excimer laser teknolojisinin zaman içinde büyük değişiklikler ve ilerlemeler kaydetmesi ile ortaya çıkmıştır. 2000 yılı başlarında gözün optik sisteminin sadece gözlük numaralarından ibaret olmadığı, daha farklı optik sapmaların (aberrasyonların) da ölçülebildiği gösterilmiştir.

Wavefront aberrometre denilen cihazlar ile gözün miyop, hipermetrop ve astigmat haricindeki diğer optik sapmalarının da varlığını tespit edebilir ve tedavi edilebilir duruma gelmiştir.

Wavefront teknolojisinde kişiye özel sapmaların yada düzensizliklerin giderilmesini amaçlamaktadır. Fakat görme kalitesi optik sistemin mükemmelliği yanında diğer sistemlerin de mükemmelliğine dayanmaktadır. Mükemmel optik sistemin dışında mükemmel bir yakına uyum refleksi, mükemmel bir retina sağlığı, mükemmel iki gözün birlikte görmesi ve mükemmel bir göz- beyin iletişiminin ancak hepsinin birlikte iyi çalışması durumunda görme kalitesinin performansını en üst düzeylere çıkabilmektedir.

Wavefront teknolojisinin kullanımdaki amaç; kişinin sadece kırma kusurunu düzeltmek değil farkı aberasyonlarını da düzelterek daha iyi bir görme kalitesi sağlamaktır.

İlgili Makaleler

Bunlar da İlginizi Çekebilir