Excimer Laser ve Gözlükten Kurtulmak

Excimer Laser ve Gözlükten Kurtulmak

Gözlüklerden Kurtulmak Mümkün mü?

Kırma kusurları olan bir çok hasta gözlükleri ve kontakt lensleri sayesinde net görmeye sahiptirler. Ancak bazı erişkinlerin işleri ve kariyerleri nedeni ile gözlüksüz mümkün olabilecek en net görmeye ihtiyaçları vardır. İnsanlar kontakt lenslerinden veya gözlüklerinden kurtulup, gözlüksüz yaşamak isteyebilmektedirler. Yapılan çalışmalar kırma kusuru olan hastaların %75’inin refraktif cerrahiyi gözlük veya kontakt lens olmaksızın görmeyi diledikleri, diğerlerinin de kozmetik görünüşleri açısından istediklerini göstermektedir.

Miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi kırma kusurlarının tedavisi genel olarak refraktif cerrahi olarak isimlendirilir. Refraktif cerrahide ana unsur; Korneanın çeşitli yöntemlerle yeniden şekillendirilerek korneal kırma gücünün değerlerini değiştirme, yani kornea yüzeyini yeniden şekillendirme esasına dayanır.

Excimer Laser Kimelre Uygulanır?

Hangi teknikle yapılırsa yapılsın excimer laser tedavisi öncesinde tüm göz ve retina muayenesi detaylı olarak yapılmalıdır. Kornea topografilerinin (haritalarının) ve kornea kalınlığının mutlaka dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Excimer laser tedavisi uygulanabilmesi için kişinin genel olarak 20 yaş üzerinde olması ve işlemi engelleyecek başka bir göz hastalığının olmaması gerekmektedir. Katarakt veya kataraktın başlangıç safhası olan nükleer skleroz olmadığı müddetçe tedavi için üst yaş sınırı bulunmamaktadır. Glokom, üveit, retina hasatalıkları olan kişilerde tedavi uygulanıp uygulanmayacağına ancak doktorunuz karar verebilir. Genel sistemik hastalıklar mevcut bunların tedavisi sonrasında karar verilebilir.

Excimer Laser Nasıl Uygulanır?

Günümüzde excimer laser tedavisinde birçok teknik uygulanmaktadır. Hangi teknikle tedavi yapılacağına hastanın göz yapısına bağlı olarak karar verilmektedir. Yüzeyel yapılan tedaviler EPİLASEK-LASEK - PRK (kırma kusurlarının yüzeyel tedavisi) ve PTK (korneal leke düzensizliklerin tedavisi) olarak ikiye ayrılır. Daha derine yapılan LASİK (stromal kornea cerrahisi) ve yeni gelişen SMILE ve FLEX yöntemi ise  kırma kusurlarının tedavisinde kullanılır.

EPİLASEK-LASEK – PRK-LASIK –SMILE-FLEX tedavileri kırma kusurlarının (miyopi, hipermetropi, kompoze veya basit astigmatizma) tedavilerinde kullanılan yöntemdir.

Excimer Laser : Lasık

LASIK tedavisi bir laser kontrolü ile flep açılması ve excimer laserin beraber kullanıldığı tekniktir. LASIK tedavisinin günümüzde giderek yaygınlaşmasındaki en önemli etken, korneada belli bir kalınlıktaki dokunun kaldırılıp, menteşe dediğimiz kısmının bırakılarak bir flep (kapak) oluşturulmasını sağlayan laser ve otomatik mikrokeratomlardır.

LASIK tedavisinde her ne kadar flebin hazırlanması önemli ise de, kırma kusurunu düzelten tedavi, açılmış olan yatağa yapılan excimer laser uygulaması ile mümkündür.

Refraktif cerrahide excimer laserlerin keşfi ile başlayan gelişme LASIK tedavisi ile daha geniş ufuklar kazanmıştır. Keratomlar ve laserlerdeki gelişme düzgün flap kaldırılarak tedavinin tam olarak yapılmasını sağlayan yeni jenerasyon laserlerle birleşince hastaları tatmin edici sonuçlar artmıştır.

Özellikle kapak hazırlamada femtosaniye laserlerin kullanılması komplikasyon oranını azaltmış, daha ince kapak hazırlanmasına olanak sağlamıştır. Femtosaniye laserler ve yeni jenerasyon excimer laser cihazlarının beraber kullanımı, refraksiyon kusurlarının düzeltilmesindeki en önemli gelişmedir.

Yine günümüzde gelişen cihazlar yardımı ile (topografi ve wavefront analizi) kişiye özel tedavilerde uygulanabilmektedir.

Operasyon sonrası ağrı olmaması, regresyonun az oluşu, haze gelişmemesi, astigmatik tedavi uygulanabilmesi ve post operatif ilaç kullanma (damla) süresinin kısalması, günümüzde LASIK uygulamalarının yaygınlaşmasının nedenidir.

Excimer Laser : Prk – Lasek- Epilasek

PRK korneanın en dış tabakası olan epitelin kazınarak yüzeye tedavi yapılmasıdır. Günümüzde PRK tedavisi giderek eski önemini kaybetmektedir. Bunun başlıca nedeni yüksek dioptirili tedavilerde haze denilen bulanıklıkların ortaya çıkabilmesidir. Ayrıca epitelin kaldırılmış olması sonucu, hastaların ilk 48 saatte değişen seviyelerde ağrı hissi duymaları da az tercih edilmesinde bir etkendir.

PRK’nın avantajı ise 7-9 mm.ye kadar tedavi edilecek optik zonun genişletilebilmesidir. Bugün için PRK 4 dioptiriye kadar olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizma tedavilerinde, ağrı dışında diğer komplikasyonların az olması nedeniyle tercih edilebilir.

PRK, düşük dioptirili kırma kusurları tedavisinde güvenilir ve efektif bir yöntemdir. Post operatif ağrı ve yara iyileşmesinin iyi takip edilmesi, gözyaşı film tabakasının analizi ve post operatif damlaların uygun biçimde kullanılmasıyla güvenli olarak uygulanabilir.

LASEK ise, epitelin alkol debridmanı ile flep olarak kaldırılması esasına dayanır. Laser uygulamasıı sonrası bı flep kapatılır. PRK ile benzer bir uygulama olmasına rağmen flep nedeni ile eğrinin düzgün olduğu söylenmektedir.

Excimer Laser : SMILE -FLEX

FLEX tedavisinde femtosaniye laser ile kornea yüzeyinde kapak açılmakta ve aynı anda yapılan içteki ikinci lentikül diski açılmaktadır. Kornea yüzeyindeki kapak açıldıktan sonra içteki lentikül disk çıkarılarak, kapak kapatılmaktadır.

SMİLE tedavisinde femtosaniye laser ile kornea yüzeyinde kapak açılmakta ve aynı anda yapılan içteki ikinci lentikül diski açılmaktadır. Kornea yüzeyindeki kapak kenarından sonra içteki lentikül disk çıkarılmaktadır.

Excimer Laser : Ptk

PTK’da ise PRK’daki cerrahi teknik uygulanarak, ön korneada travma ve lekeler sonrasında oluşan bulanıklıklar, korneal enflamasyonlar, tekrarlayan epitel ülserleri, korneal distrofiler ve dejenerasyonlar, bant keratopati tedavi edilebilmektedir.

Excimer Laser : Wavefront

Wavefront; excimer laser teknolojisinin zaman içinde büyük değişiklikler ve ilerlemeler kaydetmesi ile ortaya çıkmıştır. 2000 yılı başlarında gözün optik sisteminin sadece gözlük numaralarından ibaret olmadığı, daha farklı optik sapmaların (aberrasyonların) da ölçülebildiği gösterilmiştir.

Wavefront aberrometre denilen cihazlar ile gözün miyop, hipermetrop ve astigmat haricindeki diğer optik sapmalarının da varlığını tespit edebilir ve tedavi edilebilir duruma gelmiştir.

Wavefront teknolojisinde kişiye özel sapmaların yada düzensizliklerin giderilmesini amaçlamaktadır. Fakat görme kalitesi optik sistemin mükemmelliği yanında diğer sistemlerin de mükemmelliğine dayanmaktadır. Mükemmel optik sistemin dışında mükemmel bir yakına uyum refleksi, mükemmel bir retina sağlığı, mükemmel iki gözün birlikte görmesi ve mükemmel bir göz- beyin iletişiminin ancak hepsinin birlikte iyi çalışması durumunda görme kalitesinin performansını en üst düzeylere çıkabilmektedir.

Wavefront teknolojisinin kullanımdaki amaç; kişinin sadece kırma kusurunu düzeltmek değil farkı aberasyonlarını da düzelterek daha iyi bir görme kalitesi sağlamaktır.

Excimer Laser Tedavi Sonuçları Nedir?

Günümüz insanı daha iyi, daha rahat ve daha bağımsız bir yaşamı kovalamaktadır. Birçok kişi gözlük ve kontakt lenslerinin kendilerini bağlayıcı öğeler olduğunu düşünmektedir. Son yıllarda genel olarak hastalar tüm estetik cerrahi yaklaşımlarındaki gelişmeleri takip etmekte ve kendilerine uygun çözümü aramaktadırlar. Teknolojik gelişmenin yardımıyla excimer laser refraktif cerrahi tekniği günümüzde en yaygın kullanılan sistemdir.

Sağlam bir dokuya yapılan excimer laser refraktif cerrahi tedavisinin teknolojik aletler yanında iyi eğitilmiş ve deneyimli hekimlere ihtiyaç gösterdiği bir gerçektir. Hekimlerin ve hastaların doğru yönlendirilmesi, komplikasyonların azalmasına ve sonuçta her iki taraf içinde tatmin edici neticelerin elde edilmesine neden olacaktır.

Lazer Tedavisinde Yenilik Var mı?

Yeni gelişen excimer laser teknolojileri kişiye özel tedavide önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Daha hızlı, daha güvenli ve etkili tedavilerle refraktif kusurlar başarıyla düzeltilebilmektedir. Femtosaniye laserlerdeki gelişmeler istenilen kalınlıkta, büyüklükte kornea kapaklarının hızlı biçimde oluşmasına olanak sağlamıştır. İşlem öncesi korneanın tam ölçümleri ve gözü tanıma sistemleri ile tedavide başarı oranı artmıştır. Yeni tedavi protokolleri ve teknoloji bir araya gelince; refraktif kusurların en iyi şekilde tedavisi, komplikasyonların azalması ve iyileşme sürecindeki hızlanma kişilerin günlük yaşantılarına en kısa sürede dönmelerine olanak sağlamıştır.

İlgili Makaleler

Bunlar da İlginizi Çekebilir