Kontakt Lensler

Kontakt Lens Uygulama Alanları

Günümüz insanı sağlıklı, etkileyici ve rahat yaşamı tercih etmektedir. Özellikle gençler dış görüntülerine çok önem vermekte ve cevrelerini bu yolla etkilemeye çalışmaktadırlar.

Görme sağlığı hayatla olan bağlantı, sosyal ilişkiler, derslerde ve çalışma hayatında ki başarı açısından son derece önemlidir. Görme kusuru olmayan birisine az görmeyi, düzeltilmiş görmeyi anlatabilmek zordur.

Görme kusurları uzağı görmeyi azaltan miyopi, uzak ve yakın görmeyi bozan hipermetropi, 40 yaşından sonra başlayan yakın görme bozukluğu presbiyopi ve cisimleri eğri görmemize neden olan astigmatizma olarak sınıflanabilir.

Görme bozukluklarını tedavide en önemli olay kişinin yaşına, sosyal durumuna ve isteklerine göre en iyi olanağın göz hekimi tarafından sunulmasıdır. Gözlük, kontakt lens, refraktif cerrahi ve çok yüksek numaralarda özel göz içi mercekleri yerleştirilmesi günümüzde kullanılan yöntemlerdir.

Gözlük özellikle çocuklarda ve erişkinlerde en net görmeyi veren düzeltici yöntemdir. Ergenlik dönemine giren gençlerin birçoğu ve gözlük takmak istemeyenlerin ikinci yöneldikleri ise kontakt lens kullanımıdır.

Kontakt lens kullanımı uzman bir göz hekimi denetiminde, uygun deneme aşaması ve teknik kullanım detayları ve olası riskleri anlatıldığında ve göz uzmanı tarafından takibi yapıldıkça güvenli bir refraksiyon kusuru düzeltme yoludur.

Günümüzde kontakt lens teknolojisi çok gelişmiştir. Yüksek oksijen geçiren ve yüzey kaplamaları su tutucu özellikte olan yeni teknoloji lensleri gerek konfor, gerekse iyi görme sağlamalarının yanında gözün şeffaf kısmı olan korneanın beslenmesini engellemediği için güvenlidirler.

Miyopi ve hipermetropinin kontakt lensle düzeltilmesi en sık uygulanan yöntemdir ve sferik dedigimiz lens grubuyla uygulanırlar. Temizlik kurallarına dikkat eden, düzenli göz hekimi kontrollerini yapan 12 yaşından büyük kişiler rahatlıkla kontakt lens kullanabilirler.

Astigmatizma; genellikle hastalar tarafından tam anlaşılmayan, korkulan bir kırma kusurudur. Göze gelen ışıkların farklı açılarda kırılması sonucu cisimleri eğri ve bazı hatlarını az görme olarak tarif edilebilir. Düzeltilmemesi az görme, çabuk yorulma, baş ağrısı gibi bulgular verebilir. Genellikle miyopi ve hipermetropi ile birlikte olur ve bir açı değeri vardır. Gözlük kullananlarda düzeltilme astigmatizmayla beraber yapılırken maalesef kontakt lens düzeltmelerinde astigmat ihmal edilmektedir. Kontakt lenslerde astigmatizma düzeltmesi daha fazla uğraşı, daha fazla deneme yapma ve deneyim gerektirmektedir. Tam düzeltme yapılan kişide görme kalitesinin çok daha iyi olacağı tartışmasızdır.

Yapılan çalışmalar kontakt lens kullanmayı bırakanların yaklaşık %60 ında sebep olarak astigmatizması düzeltilmeyenlerdeki görme yetersizliği olduğunu göstermektedir. Uygun olmayan yerlerde verilen lensler bu konuda ki en önemli sebeplerdendir. Astigmatizma düzeltici torik lensler mutlaka bir göz uzmanı tarafından denenmeli ve hastaya uygulanmalıdır.

Kırma kusuru olanların kontakt lens düzeltmelerinde astigmatizma 0.75 ve üzerindeyse mutlaka önemsenmeli ve torik lensler kullanılmalıdır.

40 yaş sonrasında başlayan Presbiyopi dediğimiz yakın görme bozulması çok önemli bir sosyal sorundur ve yaşamın uzadığı günümüz insanını psikolojik olarak etkilemektedir. Yakın görmesi bozulan kişiler gözlük takmamak için okumaktan kaçmakta yakın işlerini ertelemektedir.

Presbyopide en iyi düzeltme gözlükle yapılır. Özellikle uzak ve yakını bir arada gösteren çok odaklı (multifokal) camlar hem uzağı hem yakını net göstererek kişilere günlük yaşamda avantaj sunmaktadır. Presbyopinin tam düzeltildiği bir cerrahi yöntem de henüz gelişmemiştir. Kontakt lens teknolojisi gözlük camı gibi çok odaklı lensler üretmektedir.

Ülkemizde yeni tanınan bu lensler uygun hastalara uzman bir hekim tarafından uygulandığında, kişiler sosyal yaşamlarında uzak ve yakını gözlüksüz olarak görebilmektedir. Progressif veya Multifokal kontakt lensler olarak adlandırılan bu grup uzun süreli yakın okumada bazen yetersiz kalmakla birlikte sokak ve iş yaşamında görsel olarak hastaları mutlu etmektedir.

Uygun kişilere uzman göz hekimi denetiminde tatbik edilecek yeni teknolojik kontakt lensler hemen her türlü kırma kusurunun düzeltilmesinde çok başarılı sonuçlar vermektedir. Önemli olan kişilerin ihtiyaçlarının iyi değerlendirilerek onlara uygun ve sağlıklı lens seçenekleri sunabilmek ve mümkün olan en iyi görme seviyesini vermektir.

İlgili Makaleler

Bunlar da İlginizi Çekebilir